BİGG 2020/1 Çağrısı İçin Başvuruları Başladı

TÜBİTAK, 2012 yılında başlattığı BİGG programı kapsamında genç ve yenilikçi girişimcileri destekleyerek iş fikirlerini hayata geçirmelerinde rol oynamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019/2 Çağrısı panellerinde 362 iş planının değerlendirilmesi sonucunda destek almaya hak kazanan 144 girişimcinin ekim ayı içerisinde şirketlerini kurmaları bekleniyor.

TÜBİTAK, 2012 yılında başlattığı BİGG programı kapsamında genç ve yenilikçi girişimcileri destekleyerek iş fikirlerini hayata geçirmelerinde rol oynamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2019/2 Çağrısı panellerinde 362 iş planının değerlendirilmesi sonucunda destek almaya hak kazanan 144 girişimcinin ekim ayı içerisinde şirketlerini kurmaları bekleniyor.

1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Program kapsamında açılan BİGG Uygulayıcı Kuruluş Çağrısı değerlendirme süreci de tamamlanmış olup 31 kuruluş desteklenmeye uygun bulunmuş ve bu sayede uygulayıcı kuruluş sayısı 23’ten 63’e çıkmıştır. Söz konusu 63 uygulayıcı kuruluş 1512 Programının 2020 yılı çağrısında faaliyet gösterecektir. Uygulayıcı kuruluşlar içerisinde üniversitelerin Teknoloji Transfer Ofisleri, 3 banka ve 2 sanayi şirketi yer almaktadır. Ayrıca BİGG uygulayıcı kuruluş sayısının 63’e çıkması sebebiyle girişimciler İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 21 ilde BİGG başvurusunda bulunabileceklerdir.

BİGG 2020/1 Çağrısı’na başvuruda bulunacakların ön başvuruları 21 Ekim 2020 – 15 Aralık 2020 tarihleri arasında 63 uygulayıcı kuruluş tarafından alınacaktır. Programın 1. aşamasında; girişimcilerin iş fikirlerinin değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin iş planına dönüştürülmesine yönelik hizmetler ile TÜBİTAK’a sunulacak iş planı önerilerinin onaylanması gibi faaliyetler uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülecektir.

Başvurular BİGG Uygulayıcı Kuruluşlarının kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile alınacak olup belirlenen altı tematik alanda iş fikri başvuruları kabul edilecektir. Programın 2. aşamasında ise girişimciler firmalarını kurduktan sonra 200.000 TL’ye kadar sermaye desteği sağlanacaktır.

Tematik alanlar;

  • Akıllı ulaşım
  • Enerji ve Temiz Teknolojiler
  • Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
  • İletişim ve Sosyal Dönüşüm
  • Sağlık ve İyi Yaşam
  • Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

1512 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 2020-1 BİGG ÇAĞRI DUYURUSU

Bireysel Genç Girişim (BiGG) adıyla anılan TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1512-Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı, girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, girişimcilerin fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerini desteklemektedir. BiGG Programı girişimciliğin özendirilmesini ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda BiGG 2020 yılının birinci çağrısına çıkılmaktadır.

1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. Aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecini içeren hızlandırıcı programında, Uygulayıcı Kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği, vb. hizmetler sağlayacaktır.

1. Aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. Aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. Aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. Aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Teknogirişim Sermayesi Desteği’nden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.

BİGG Programına ait detaylı bilgiler, duyurular, Uygulayıcı Kuruluşlar ve iş birliği yaptıkları kuruluşların listesi Programın resmi sitesi olan https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg adresinde yer almaktadır.

Çağrı Konusu ve Kapsamı
Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 2. Aşama başvurusu yapan  girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirilen tematik alanın uygun bulunmaması durumunda TÜBİTAK, başvuruların tematik alanlarında değişiklik yapabilir.

1. Akıllı Ulaşım
İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları, Otomotiv ve Yan Sanayi, Otonom/Elektrikli Araçlar, Yol Güvenliği vb.
2. Akıllı Üretim Sistemleri
Endüstriyel Bilişim, Katmanlı/Hızlı Üretim, Makina İmalat, Otomasyon, Robotik, Yüksek Performanslı Malzemeler vb.
3. Enerji ve Temiz Teknolojiler
Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, Atıktan Enerji, Biyoenerji, Çevre, Enerji, Enerji Depolama, Enerji Verimliliği, Malzeme/Kimya Teknolojileri, Yenilenebilir Enerji, vb.
4. İletişim ve Sayısal Dönüşüm
Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Büyük Veri, Eğitim, Elektronik Sistemler, Giyilebilir Teknolojiler, IOT, İletişim, Ölçme-Test-Analiz, Karar Destek Yazılımları, Mobil Uygulamalar, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Ses/Görüntü/Metin İşleme, Turizm Teknolojileri, Web Uygulamaları, Yapay Zeka, vb.
5. Sağlık ve İyi Yaşam
Biyomalzeme, E-Sağlık, İlaç, Kozmetik, Spor Teknolojileri, Tanı ve Analiz Kitleri, Tıbbi cihazlar, vb.
6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Akıllı ve Temiz Tarım, Bitki Sağlığı, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenilirliği, Gıda Güvenliği, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Su Ürünleri, Su Verimliliği, Tohum, vb.

İş fikri ve iş planı başvuruları TÜBİTAK tarafından belirlenen aşağıdaki Uygulayıcı Kuruluşlar ve Uygulayıcı Kuruluşların iş birliği yaptığı kuruluşlar tarafından alınacaktır.

UYGULAYICI KURULUŞLAR VE İŞBİRLİĞİ YAPTIĞI KURULUŞLAR
ABDULLAH GÜL Ü. – KONYA GIDA VE TARIM Ü.
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR Ü.
AKDENİZ Ü.
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
ANADOLU Ü.
ANKARA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş. (BİLKENT CYBERPARK) – KONYA TEKNOKENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZMETLERİ A.Ş, PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ, PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. – ATILIM Ü.
ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA A.Ş – DÜZCE TEKNOPARK A.Ş., KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ A.Ş. – İSTANBUL TEKNOKENT A.Ş., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YÖNETİCİ A.Ş.
DOKUZ EYLÜL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME A.Ş. – İZMİR TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş., İZMİR EKONOMİ Ü.
EGE TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ A.Ş.
ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. – MARMARA Ü.
FARPLAS OTOMOTİV A.Ş.
FIRAT TEKNOKENT-TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
GAZİ TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş. – ATA TEKNOKENT A.Ş., BAHÇEŞEHİR Ü.
GAZİANTEP TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ KURUCU VE İŞLETİCİ A.Ş.
HACETTEPE TEKNOKENT TEKNOLOJİ TRANSFERİ AR-GE DANIŞMANLIK ENERJİ SAĞLIK ÇEVRE İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. –  TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ Ü., HAVELSAN HAVA ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
INNOPARK KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş. – GOSB TEKNOPARK A.Ş.
İSTANBUL MEDİPOL Ü.
İSTANBUL OKAN Ü.
KARADENİZ TEKNİK Ü. TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ – ERZURUM TEKNİK Ü.
ODTÜ TEKNOKENT YÖNETİM A.Ş. – MEF Ü., MUALLİMKÖY TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş., YAŞAR Ü., ARÇELİK A.Ş., REDİS BİYOTEKNOLOJİ ARGE DANIŞMANLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., KOÇ Ü.
ÖZYEĞİN Ü.
SABANCI ÜNİVERSİTESİ İNOVENT FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI YÖNETİM TİCARET VE YATIRIM A.Ş. – ÇUKUROVA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş., ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş., NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
SAMSUN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.
SÜLEYMAN DEMİREL TEKNOLOJİ TRANSFER ARGE DANIŞMANLIK ENERJİ ÇEVRE İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. – YEDİTEPE Ü., İSTANBUL TİCARET Ü.
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. – GİRİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ LTD ŞTİ.
VİVEKA YAZILIM BİLİŞİM TEK. END. ÜR. İM. İT. İH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. – ANKARA TEKNOPARK TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş., BİMTAŞ BOĞAZİÇİ PEYZAJ İNŞAAT MÜŞAVİRLİK TEKNİK HİZMETLER SAN. TİC. A.Ş.
YILDIZ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ TEKNOPARK A.Ş. – İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM Ü.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT A.Ş.

Çağrıya Başvuru Koşulları
Programa ön başvuru tarihi* itibariyle örgün öğrenim** veren üniversitelerin;
a- Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
b- Yüksek lisans veya doktora öğrencisi,
c- Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişi, aşağıda belirtilen şartları taşıması halinde Programa başvurabilecektir;
d- Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
e- Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

* Ön başvuru tarihi; iş fikrinin Uygulayıcı Kuruluş tarafından https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden TÜBİTAK’a sunulduğu tarihi ifade etmektedir.
** Açık öğretim ve uzaktan eğitim programları örgün öğrenim olarak kabul edilmemektedir.

Ödül Puanı
TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvuruların alındığı tarih ve öncesinde; TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda, 1.’lik, 2.’lik veya 3.’lük ödülü almaya hak kazanan girişimci adaylarına 2. Aşama panel değerlendirmesi sonrasında panel puanına ek olarak ödül puanı verilecektir.

Çağrı Takvimi

Sermaye ve Proje Desteği Aktarım Şekli
Teknogirişim Sermayesi Desteği üst limiti 200.000 TL’dir. Proje isterlerine uygun olarak gerçekçi bir iş planı bütçesinin sunulması beklenmektedir. Programın 2. Aşama panel değerlendirmeleri sürecinde her iş planı için destek kapsamına alınan bütçe belirlenecektir. İş planının desteklenmeye uygun bulunması halinde panel değerlendirmesinde belirlenen destek tutarı geri ödemesiz olarak aşağıda belirtildiği
şekilde girişimciye aktarılacaktır.
– Proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak kurulacak firmanın destek hesabına aktarılacaktır.
– İş planının tamamlanması akabinde başlayan proje sonu işlemleri*** sürecinde toplam harcama gözetilerek yapılan hesaplama sonrasında TÜBİTAK tarafından ödeme yapılması gerekiyorsa ödeme yapılacak tutar proje bütçesinin %20’lik kalan kısmı dahilinde kuruluşun destek özel hesabına aktarılacaktır.
***Proje sonu işlemleri; kuruluşa aktarılan proje desteği ve kuruluş tarafından sunulan tüm dönem raporlarının değerlendirilmesi sonucunda hesaplanan destek tutarı toplamı dikkate alınarak mahsuplaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Mahsuplaşma sonucunda TÜBİTAK tarafından yapılan ve proje bütçesinin %80’lik kısmını oluşturan miktarın harcanmadığı tespit edilirse kuruluştan geri ödeme
yapması istenir.
Başvuru Süreci
Programın 1. aşamasında iş fikri başvuruları “3. Çağrı Konusu ve Kapsamı” bölümünde belirtilen Uygulayıcı Kuruluşlara yapılır. Girişimcinin, ön başvuru tarihinde aşağıdaki belgeleri başvuru yapılan Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmesi gerekmektedir.
1- Lisans öğrencileri için, ilgili üniversitenin yetkili birimlerinin TÜBİTAK’a hitaben düzenledikleri bir yazıyla, ön başvuru tarih aralığında (21 Ekim 2020-15 Aralık 2020) 1 yıl içinde mezun olabileceklerini gösterir belge (Belge formatı https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/292/mezuniyet_durum_belgesi_160118.pdf adresinde yer almaktadır),
2- Lisans, yüksek lisans ve doktora mezunları için diploma veya çıkış belgesinin aslı/noter onaylı kopyası/ e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi,
3- Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için ön başvuru tarih aralığında (21 Ekim 2020-15 Aralık 2020) alınmış öğrenci belgesinin aslı/ e-devlet üzerinden alınan güncel öğrenci belgesi,
4- Ön başvuru tarih aralığında (21 Ekim 2020-15 Aralık 2020) imzalanan taahhütname.

Öğrenimini yurt dışında tamamlayan girişimci adaylarının, YÖK’ten alacakları denklik belgesinin aslı veya noter onaylı kopyasını, Uygulayıcı Kuruluşların  girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK’a ulaştırması için belirlenen son tarihten (19 Şubat 2021) önce Uygulayıcı Kuruluşa ibraz etmeleri gerekmektedir. Bu belgelerin sağlanmaması veya eksik olması halinde, girişimcinin Programa başvurusu kabul edilmeyecektir.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen veya TÜBİTAK’ın paydaşı olduğu yarışmalarda birincilik, ikincilik veya üçüncülük ödülü alan girişimcilerin ödül aldıklarına dair belgeyi ÇAĞRI TAKVİMİ bölümünde belirtilen “TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvurularının alınması” tarihine kadar Uygulayıcı Kuruluşlara ibraz etmeleri gerekmektedir. Programın 2. aşamasında iş planı başvuruları, girişimci tarafından http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) üzerinden yapılır. Uygulayıcı Kuruluşların PRODİS üzerinden onay verdiği girişimciler 2. aşamaya başvurabilirler.

Etik Kurulu Onay Belgesi
Program kapsamında sunulan 2. Aşama iş planı önerisi kapsamında,
1- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırma,
2- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmaların öngörülmesi halinde girişimci adayının,
Etik Kurul Onay Belgesi başvurusunu 2. Aşama başvurusu öncesinde gerçekleştirmiş veya başvuruya dair planlamayı iş planında detaylı olarak sunmuş olması tavsiye edilir. Etik Kurul Onay Belgesi’ne dair planlamalar panel değerlendirmesinde dikkate alınmaktadır.

Sonuçların Duyurulması

  1.Aşama İş Fikri Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

1. Aşama iş fikri başvuruları Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından toplanmakta ve değerlendirilmektedir. Programın 1. Aşamasına kabul edilen iş fikirleri Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından kendi belirledikleri kanallar aracılığı ile duyurulur.

  2. Aşama İş Planı Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

2. Aşama iş planlarının TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesine ilişkin sonuçlar girişimcilerin iş planı başvuru sürecinde PRODİS’e girdikleri e-posta adresine bildirilir ve 2. aşamada desteklenecek iş planlarının listesi https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal destekprogramlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg adresinde ilan edilir. 2. aşamada desteklenecek girişimcilerin şirket kurulum sürecine – ilişkin bilgi söz konusu e-posta içeriğinde yer alır.

2. Aşama sürecinde destek almaya hak kazanamayan girişimcilerin karar gerekçeleri

2. Aşama sonuçlarının ilanı sonrasında, girişimci tarafından PRODİS’te belirtilen adrese posta yoluyla iletilir. 2. Aşama süreçleri ile ilgili her tür bilgilendirme için iş planlarının PRODİS’e kaydı sürecinde verilen ve resmi yazışma adresi kabul edilen e-posta adresi ve posta adresi kullanılacaktır. 2. Aşama başvuru sürecinde PRODİS’e girilen bilgilerin doğru ve eksiksiz olması önem arz etmektedir.

Personel Giderleri Hakkında Önemli Hususlar
BİGG kapsamında kurulacak şirketin kuruluş ortaklarının, başka bir işletmede SGK’lı olarak çalışmaları durumunda kuruluş ortaklarına 2. aşama iş planı bütçesinde personel gideri sunulamaz. Ancak üniversitelerde görevli öğretim elemanı kuruluş ortakları, 2. aşama iş planı bütçesinde, her ay en fazla bir brüt asgari ücret kadar personel gideri sunabilir.

İlgili Dökümanlar

  • 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Uygulama Esasları
  • 1512- Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2. Aşama Başvuru Dokümanı
  • Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu
  • Bu çağrı duyurusu TÜBİTAK- 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Uygulama Esasları çerçevesinde yapılmış olup, çağrı duyurusunda yer alan istisnai hususlar dışındaki durumlar için Uygulama Esaslarında yer alan hükümler geçerlidir.
+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.