KOBİ Beyannamesi Bilgi Notu Güncellendi

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına başvuru yapacak KOBİ ölçeğindeki işletmelerin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre KOBİ Beyannamelerini doldurabilmeleri için hazırlanan KOBİ Beyannamesi Bilgi Notu güncellendi.

TEYDEB tarafından yürütülen destek programlarına başvuru yapacak KOBİ ölçeğindeki işletmelerin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre KOBİ Beyannamelerini doldurabilmeleri için hazırlanan KOBİ Beyannamesi Bilgi Notu güncellendi.

Bu çerçevede yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

1- KOBİ vasfının belirlenmesinde hesapların kapanış tarihi olarak dikkate alınacak tarihler değişmiştir. Bu kapsamda mali tablolarda hesapların kapanış tarihi olarak kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarih dikkate alınacaktır. Yıllık istihdam edilen çalışan sayısında, hesap döneminin son ayına ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verildiği tarih dikkate alınacaktır.

a) Yeni kurulan işletmelerde KOBİ Beyannamesi ekinde YMM veya SMMM onaylı anlık bilanço ve gelir tablosu ön kayıt belgeleri ile birlikte TÜBİTAK’a gönderilecek olup başvuru tarihine kadar olan ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

b) Hesap dönemi bittiğinde daha önce büyük ölçekli olan kuruluşların KOBİ vasfını kazanması durumunda, ilgili kuruluşların kurumlar vergisi beyannamesi verme tarihinden önce TÜBİTAK’a proje başvurusu yapmak istemesi durumunda, hesap bitiş tarihine göre YMM veya SMMM onaylı KOBİ Bilgi Beyannamesi, bilanço ve gelir tablosunu TÜBİTAK’a göndermeleri gerekmektedir.

c) Kurumlar vergisi beyannamesi verildiği tarihten sonra yapılan başvurularda, kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilanço ve gelir tablosuna göre KOBİ beyannamesi dolduracağı için ilave olarak YMM veya SMMM onaylı belge gönderilmeyecektir.

Güncel KOBİ Beyannamesi Bilgi Notuna ve diğer belgelere buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: TÜBİTAK

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.
Exit mobile version