SON BLOG YAZILARI

Desteklenecek öncül teknoloji alanları Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) tarafından belirlenen öncelikli alanları kapsar. ...

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ...

Araştırma ve yenilik alanlarına ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılabilmesi için, TÜBİTAK TEYDEB ...

SAYEM çağrılarına başvurabilecek projelerin, Teknoloji Hazırlık Seviyesi 5 (THS 5) ve üzeri seviyedeki teknolojiler kullanılarak ...

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO) ...

Sipariş Ar-Ge – 2020 olarak isimlendirilen çağrıda, müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge ...

Patent Lisans –  2020 – 1 kodlu bu çağrıda Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ...