Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere TÜBİTAK Proje Harcamaları Değerlendirme Raporu Düzenleme Yetkisi Verildi

TÜBİTAK Teknoloji  ve  Yenilik  Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan destek başvuruları ile ilgili olarak kuruluşlarca hazırlanan mali raporlar yalnızca yeminli mali müşavirler tarafından tasdik  edilmekteyken yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de mali raporlar ile ilgili olarak Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisi verildi.

TÜBİTAK Teknoloji  ve  Yenilik  Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılan destek başvuruları ile ilgili olarak kuruluşlarca hazırlanan mali raporlar yalnızca yeminli mali müşavirler tarafından tasdik  edilmekteyken yayımlanan yönetmelik değişikliği ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere de mali raporlar ile ilgili olarak Mali müşavirlik proje harcamaları değerlendirme raporu düzenleme yetkisi verildi.

Değişiklik çerçevesinde kuruluşa ait mali raporun, mevzuatına göre değerlendirilmesi sonucu, TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak serbest muhasebeci mali müşavirler tarafından da Mali Raporlar düzenlenebilecektir.

Uygulama esaslarında ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda yeminli mali müşavirler için yer alan düzenlemeler serbest muhasebeci mali müşavirler için de geçerli olacaktır. Bu kapsamda Uygulama Esasları ve Mali Rapor Hazırlama Kılavuzunda değişiklik yapılmasını beklemeden Yönetmeliğin yürürlük tarihi olan 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren serbest muhasebeci mali müşavirler de rapor hazırlayabileceklerdir.

Mali müşavirin  yanıltıcı  bilgi  vermesinden  dolayı  kuruluşa  yapılan  haksız  ve  fazla ödemenin TÜBİTAK tarafından anlaşılması halinde, söz konusu desteğin geri alınması sürecinde  mali  müşavir  kuruluşlarla  birlikte  müştereken  ve müteselsilen sorumlu tutulacaktır.

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.