Sipariş Ar-Ge 2020 Çağrısı ile 1501 ve 1507 Programları 2020 2. Çağrıları Başvuru Süreci Tamamlandı

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme çağrısı (Sipariş Ar-Ge 2020) ile 1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020-2 çağrılarına son başvuru tarihleri TEYDEB tarafından yapılan bir duyuru ile 15 Eylül 2020’den aşağıdaki tarihlere uzatılmıştı,

Sipariş Ar-Ge-2020 ve 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020-2 çağrısı için son başvuru tarihi: 17/09/2020 saat 23:59

1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2020-2 çağrısı için son başvuru tarihi: 18/09/2020 saat 23:59

TEYDEB yaptığı son duyuru ile başvurulara ilişkin istatistikleri paylaştı. Buna göre;

Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme çağrısına (Sipariş Ar-Ge 2020), 188 firma (ortak firmalar dâhil) tarafından 105 proje başvurusu

1501 Sanayi Ar-Ge Destekleme Programı 2020-2 çağrısına, 628 firma (ortak firmalar dâhil) tarafından 740 proje başvurusu

1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2020-2 çağrısına kapanış tarihi olan 17/09/2020’e kadar 445 firma (ortak firmalar dâhil) tarafından 473 proje başvurusu yapılmıştır.

Öte yandan özellikle Sipariş Ar-Ge 2020 projesine yönelik başvuruların hızlıca değerlendirilmeye alındığı bazı firmaların hakem değerlendirme ve ziyaret süreçlerinin başladığı görülüyor. Yukarıdaki projelere ilişkin bütün değerlendirme süreçlerinin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor

İlgili çağrı dökümanında Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısının amacı KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi; hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımı olarak açıklanmıştı.

2020 yılından itibaren çağrı usulü ile belirli öncelikli alanlarda başvuruları kabul eden TEYDEB, ilgili çağrı dökümanlarında, 1507 ve 1501 projelerinin amaçlarını aşağıdaki şekilde ifade etmişti.

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI 2020/2,

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

 • rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
 • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması, amaçlanmaktadır. KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artması, teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

1501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI 2020/2 ÇAĞRI DUYURUSU

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

 • uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
 • güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
 • ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır. KOBİ ölçeğindeki firmaların Ar‐Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan teknoloji alanlarında uluslararası pazarı hedefleyen teknoloji ve ürün geliştirme yetkinliğinin artması, proje çıktılarının sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkı sağlaması, kamu kaynaklarının ülke ihtiyaçları ve ulusal hedeflere yönelik etkin kullanımının sağlanması beklenmektedir.

 

 

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.