TEYDEB Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu Güncellendi

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları çerçevesinde hazırlanması gereken Mali Raporlara yönelik olarak güncel Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yayınlandı. Teydeb tarafından yapılan duyuru çerçevesinde Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31/12/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır. 

TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) bünyesinde yürütülen destek programları çerçevesinde hazırlanması gereken Mali Raporlara yönelik olarak güncel Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yayınlandı. Teydeb tarafından yapılan duyuru çerçevesinde Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31/12/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır. 

Yayınlanan Mali Rapor Hazırlama kılavuzu yayında olan 3 farklı  Kılavuzun yerine geçeceğinden uygulamada kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan pratikte yaşanan farklı sorunlara getirilen açıklamalar ve son yıllarda yapılan yasal düzenlemelere yönelik hususlar güncel Mali Rapor Hazırlama kılavuzunda kendisine yer bulmuş görünüyor.

Mali raporlar, Teydeb projeleri kapsamında yapılan harcama ve giderlere ilişkin olarak kuruluş tarafından dönemsel olarak, hazırlanan ve proje kapsamında gerçekleştirilen harcamaların sunulduğu raporlar olarak özetlenebilir.  Söz konusu Mali Raporlar yayınlanan Kılavuzlarda belirtilen usul ve esaslara göre eksiksiz iki (2) nüsha hazırlanır.

 Mali Rapor, projeye ilişkin aşağıdaki belge, doküman ve formlardan oluşur:
 Gider formları,
 Proje kapsamında yapılan harcama ve giderlere ait tevsik edici belgeler ve
gerekli ekleri,
 Ödeme belgeleri ve gerekli ekleri,
 Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversiteleri için onaylı TTS dökümü.

TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programları için;

a) 1501, 1507, 1509, 1511 ve 1512 kodlu destek programlarına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 04.00),
b) 1513 destek programına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 05.13.v.1)
c) 1515 destek programına ait Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu (Sürüm 01.00)

olmak üzere 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen 3 farklı Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu, 01/01/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, TEYDEB tarafından yürütülen 1501, 1505, 1507, 1509, 1511, 1512, 1513, 1515, 1601 ve yenilik destek programlarını kapsayacak şekilde birleştirilmiş ve tek bir Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu olarak güncellenmiştir.

Mevcut Mali Rapor Hazırlama Kılavuzları 31/12/2020 tarihinde kadar geçerli olup, güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzu 01/01/2021 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanacaktır. Güncellenen Mali Rapor Hazırlama Kılavuzuna https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/21566/maliraporhazirlamakilavuzus01.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Mali Rapor Hazırlama Kılavuzundaki ekonomik fizibilite raporu desteği 1 Temmuz 2019 tarihinden sonraki proje başvurularında, yerli malı belgesine sahip olanlar için ek destek 1 Ekim 2019 tarihinden sonra sunulan dönemlerde ve senet karşılığı ön ödeme 1 Temmuz 2019 tarihinden sonra destek kararı verilen projelerde uygulanacak olup, serbest muhasebeci mali müşavirler ile ilgili hükümler 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren geçerlidir.

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.