1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri İçin KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmını oluşturan KOBİ'lerin yenilikçi ürünleri geliştireceği Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu çerçevede 1707 Sipariş Ar-Ge 2021 yılı 1. çağrısı ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerilerinin, KOBİ'ler tarafından ürüne dönüşecek Ar-Ge projeleri destek kapsamına alınacaktır

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının büyük bir kısmını oluşturan KOBİ’lerin yenilikçi ürünleri geliştireceği Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Bu çerçevede 1707 Sipariş Ar-Ge 2021 yılı 1. çağrısı ile müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından ürüne dönüşecek Ar-Ge projeleri destek kapsamına alınacaktır.

Çağrı kapsamında değerlendirilecek projelerde Ar-Ge çalışmalarının tedarikçi kuruluş tarafından yapılması ve proje sonucunda elde edilecek ürünün müşteri kuruluş veya tedarikçi kuruluş tarafından pazara sunularak ticarileştirilmesi beklenecektir. Bu çerçevede müşteri kuruluş, tedarikçi kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine eş finansman desteği sağlayacaktır.

Başvuru ve destek süreçleri TÜBİTAK ile müşteri kuruluş arasında yürütülecek olup başvuru esnasında aşağıdaki şartlar aranmaktadır:

  • Çağrıya bir müşteri kuruluş ve en az bir tedarikçi kuruluşun ortak başvuru yapması
  • Tedarikçi kuruluşun KOBİ ölçeğinde olması

Başvurular https://eteydeb.tubitak.gov.tr üzerinden alınacak olup, başvuru sürecine ilişkin tarihler aşağıdaki gibidir:

Çağrının açılış tarihi 22 Ocak 2021
Kuruluş bazlı ön kayıt son tarihi 12 Nisan 2021 – Saat 17:30
Proje Başvurularının PRODİS üzerinden alınması 22 Şubat 2021
Çağrı kapanış tarihi 03 Mayıs 2021 (saat 23:59)

Proje 1. Ürün/Süreç Geliştirme ve 2. Ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak ve proje bütçesi en fazla 2.500.000 TL olacaktır. Projeye ilişkin birinci aşama en fazla 24 ay, projenin toplam süresi ise en fazla 36 ay olacaktır.

Çağrı duyurusu için tıklayınız.

+90 312 286 2030 kapsam@kapsamdenetim.com Bizi arayın veya bize mesaj bırakın, tüm sorularınızı iş günlerinde 24 saat içinde cevaplamaya çalışıyoruz.